Kuruluş Amacımız

Türk Kan Vakfı 23.07.2004 tarihinde Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneğinin 17 üyesi tarafından kurulmuştur. Vakıf senedinin 3. maddesinde vakfın kuruluş amacı şu şekilde tanımlanmaktadır: Madde 3. Topluma başta "Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı" olmak üzere sağlık alanında hizmet vermek, ülkemizdeki çeşitli sağlık kuruluşları, kan merkezleri ve istasyonlarında üretilen kan ve kan ürünlerinin hazırlanmasının, saklanmasının ve transfüzyon tedavisinde kullanılmasının güncel tıbbın gereklerine uygun olarak bilimsel yöntemlerle yapılmasına katkıda bulunmak, kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı konusunda doğacak sorunlara bilimsel, sosyal, ekonomik çözümler ve politikalar üretmek, ülkemizin ulusal kan politikasının oluşturulması, planlaması ve uygulamasına yönelik bütün çalışmalarda aktif görev ve sorumluluklar almak ve bunları yerine getirmek, insan sağlığını ilgilendiren çeşitli konularda toplum yararına çalışmalarda bulunmak, bu amaçlarla bağlantılı olarak başta "Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı" olmak üzere sağlık alanında gerek toplumu bilgilendirmek, gerekse sağlık sektöründe kalifiye eleman yetiştirmek maksadı ile eğitim hizmetleri vermektir.