Proje Başvurusu

Vakfımız kan ve kan bileşenleri, kan ürünlerinin hazırlanması, saklanması, transfüzyonu ile transfüzyon sonrası dönemi içeren süreçlerle ilgili bilimsel araştırmaları ve projeleri destekler. Amacımız bu alanda araştırma yapmak isteyen ancak projesi için yeterli bütçenin temin edilmesinde güçlük yaşayan genç bilim insanlarını teşvik etmek, Türk tıbbına ve bilim dünyasına elverdiğince katkıda bulunmaktır. Özellikle kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbında eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi ve güçlendirilmesinde TKMTD ile birlikte bugüne kadar sayısız etkinlikler düzenleyen Vakfımız 2020 yılından itibaren yine alanımızla ilgili konularda bilimsel araştırma ve projeleri doğrudan destekleme kararı almıştır.

Araştırma projeleri için Vakfımız yıllık giderlerini ve bilanço koşullarını dikkate alarak her yılın başında yaptığı ilk Yönetim Kurulu toplantısında o yıl için proje destek bütçesini belirler. Konuya ilgi duyan araştırmacıların bir önceki yılın Aralık ayında web sitemizde yayınlanan “Proje Destek Duyurusu” nu takip etmeleri ve duyuruda yer alan ilkeler doğrultusunda başvuru formlarını Vakfımıza göndermeleri gerekmektedir. Başvurusu kabul edilen proje araştırmacısı Yönergemiz doğrultusunda yılın ilk 6 ayı içinde başvuru belgelerini tamamlamak zorundadır. Vakıf Yönetim Kurulu proje başvurularını kabul veya ret hususunda serbesttir.

TKV Araştırma Projelerini Destekleme Programı Yönergesi

2021 Yılı Proje Destek Duyurusu

Ek .1: Proje Başvuru Formu