Haber ve Duyurular

Kamuoyu Duyurusu COVID-19 (2019-nCoV) Pandemi Döneminde Kan Bileşenlerinin Bağışı ve Transfüzyonu Konusunda Öneriler

COVID-19 (2019-nCoV) Pandemi Döneminde Kan Bileşenlerinin Bağışı ve Transfüzyonu Konusunda Öneriler

Kamuoyuna

Ülkemiz ve tüm Dünya ülkelerinin karşı karşıya olduğu koronavirüs enfeksiyonu (COVID-19 pandemisi) nedeniyle zor bir süreçten geçmekteyiz. Çeşitli kaynaklardan yayılan (doğru ya da yanlış) bilgiler toplumda panik duygusunun artmasına neden olarak bu süreci daha da zorlaştırmaktadır. Bizi doğru önlemleri almaya yönlendiren endişe duygusu kabul edilebilir ancak bireysel ve toplumsal hasara yol açabilecek “panik” duygusundan mümkünce uzak durmalıyız.

Kan, tek kaynağı yalnızca insan olan, sürekli ve alternatifi olmayan bir ihtiyaçtır. Kan ürünlerinin kısıtlı raf ömürleri nedeniyle sürekli yenilenmesi gerekmektedir. Bu ihtiyacın pandemi nedeniyle artması beklenmemektedir.Hatta acil olmayan cerrahi işlemlerin ertelenmesi gibi, hastanelerde alınan çeşitli önlemler kan ihtiyacında bir miktar azalma sağlamıştır.Bu süreçte Türk Kızılay Kan Bağış Merkezleri, bağışçı için gerekli güvenlik önlemlerini de alarak kan bağışı çalışmalarını ara vermeden sürdürmektedirler. Ancak gerek hastalığın yayılmasını azaltmak amacıyla alınan izolasyon önlemleri gerek ise toplumda yaygınlaşan “hastalık bulaşır mı” endişesi kan bağışı sayısında azalmaya yol açmıştır. Bu durum, özellikle daha az bulunan kan gruplarında ya da Trombosit Süspansiyonu gibi raf ömrü kısa kan bileşenleri ile ilgili yetersizlikler yaşanmasına neden olmaktadır. Hastanelerimizde sürekli kan ihtiyacı olan hastalarımızın bulunduğu unutulmamalıdır.

Dayanışma ihtiyacının arttığı bu zor günlerde gönüllü bağışçılarımıza “YAŞAMSAL” bir görev düşmektedir. Kan bağışınızı engelleyecek aşağıdaki durumlardan biri yoksa lütfen Türk Kızılay Kan Bağış Merkezlerine KAN BAĞIŞLAYIN:

•  Son 28 günde COVID-19 tanısıyla tedavi gördüyseniz ya da COVİD-19 tanısıyla tedavi görmüş biriyle temasınız olduysa,

• Son 28 günde soğuk algınlığı şikayetleriniz (Ateş, burun akıntısı, hapşırık, öksürük, kas ağrısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, nefes darlığı) olduysa ya da bu şikayetleri olan biriyle temasınız olduysa,

•  Son 28 günde yurt dışından döndüyseniz ya da yurt dışından dönen biriyle temasınız olduysa,

Unutmayın ki Kan Bağış Merkezlerinde hijyen ve izolasyon gibi gerekli koruyucu önlemler alınmış ve sizlere enfeksiyon bulaşma riski çok düşüktür. Yine de şunlara dikkat edin:

•  Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmaktan kaçının,

• Kan bağışlamaya gitmeden önce, gereksiz yığılmaları önlemek için, Kan Bağış Merkezini arayarak randevu alın,

•  Bulunduğunuz bölgeye yakın “Mobil” kan bağış organizasyonlarını takip edin,

•  Kan bağışı sırasında güvenlik önlemlerine uyun,

       •  Kan bağış sonrasında 48 saat içerisinde ateş, öksürük, soğuk algınlığı, grip gibi şikayetleriniz olması durumunda bağışta bulunduğunuz Kan Bağış Merkezini arayarak haber verin,

       • Herhangi bir nedenle 28 gün boyunca kan bağışlamaya engel bir durumunuz varsa potansiyel bağışçılarla temastan kaçının.