Haber ve Duyurular

COVİD-19 TEDAVİSİNE YÖNELİK KONVELESAN PLAZMA KULLANIMI HAKKINDA

Koronavirüs (SARS-CoV-2) kaynaklı hastalık tablosuna COVID-19 adı verilmektedir. Bilindiği gibi bu hastalığın şu an için spesifik bir tedavisi yoktur. Denenmekte olan çeşitli tedavi protokolleri ve tıbbi uygulamalar bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de “KONVELESAN PLAZMA” (KP) ile tedavi desteği sağlamak; COVID-19’dan iyileşen hastaların plazmalarını alarak hastalara transfüze etmektir. Buradaki amaç, iyileşerek virüse spesifik bağışıklık kazandığı düşünülen kişilerden bağışıklığı sağlayan antikorların alınarak ihtiyacı olan hastaya aktarılmasıdır.

Dünyada bugüne kadar çeşitli viral salgınlarda KP kullanımı denenmiştir. Solunum sistemini tutan virüslere ilişkin bir meta-analizde influenzaya ve koronavirüslere bağlı olarak gelişen SARS tablolarında mortaliteyi azaltabileceği bildirilmiştir.  Buna paralel olarak yakın zamanda dünyada görülen iki büyük koronavirüs salgınında SARS-CoV ve MERS-CoV’da denenmiş, immün terapötik potansiyeli gösterilmiştir. Bu deneyimler ve yayınlar KP’nin yararlı bir uygulama olabileceğini göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) “Blood Regulators Network” ile ortaya çıkan böyle acil durumlarda aşıya ve anti-viral ilaçlara ulaşılamadığında KP’nin kullanılmasını önermektedir. COVID-19’da da kritik hastalarda kullanılması önerilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde Food and Drug Administration bu konuda belirli standartlar yayınlamış ve COVID-19’lu hastalar için KP kullanımına belirli koşullar için izin vermiştir.

Ülkemizde de gündeme gelen KP tedavisi için standartların belirlenmesi elzemdir. Bu doğrultuda Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği (TKMTD) ve Türk Kan Vakfı (TKV) bir çalışma grubu oluşturarak bağışçı seçimi, ürün standartları ve tedavi endikasyonlarına ilişkin EK-1’de yer alan kaynaklardan yararlanarak önerilerini hazırlamıştır. Bilgilerimiz güncellendikçe EK’lerin yayınlanmasına devam edilecektir.

Saygılarımızla bilginize sunulur.

SB İmmün Plazma Tedarik.pdf
COVID-19 BAĞIŞÇI VE PLAZMA HAZIRLAMA SÜRECİ.pdf
EK-1 KAYNAKLAR.pdf
EK-2 İYİLEŞMİŞ COVID-19 PLAZMA BAĞIŞÇISI KRİTERLERİ.pdf
EK-3 COVID-19 PLAZMA BAĞIŞÇI KAYITLARI.xlsx
EK-4 İYİLEŞMİŞ COVID-19 HASTASI PLAZMA BAĞIŞI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU.pdf
EK-5 İYİLEŞMİŞ COVID-19 PLAZMA BAĞIŞÇISI İÇİN SORGULAMA FORMU.pdf
EK-6 AFEREZ YAPAN KAN MERKEZLERİ LİSTESİ.xls
EK-7 COVID-19 KONVALESAN PLAZMA ÜRÜN ÇEŞİTLERİ VE STANDARTLARI.pdf
EK-8 COVID-19 PLAZMA ENDİKASYONLARI.pdf
EK-9 COVID-19 HASTASI PLAZMA TEDAVİSİ İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU.pdf
EK-10 COVID19 KONVALESAN (İMMÜN) PLAZMA İNFÜZYONU HASTA İZLEM FORMU.pdf